Meist

Humanitaarteadused on Eesti teadusmaastiku üks kõige rahvarohkemaid ja kirjumaid valdkondi. Valdkonna areng on viimastel aastatel olnud märkimisväärselt kiire ja rahvusvahelist silmapaistvustki on kogunenud aina rohkem. Siiani on aga Eesti humanitaaridel puudunud foorum ühiseks aruteluks ja kriitiliseks enesevaatluseks; üha sagedasem on olukord, et kolleegide uuematest töödest saab kuulda vaid rahvusvahelistel konverentsidel või lugeda ingliskeelsetest väljaannetest. Kummati on eestikeelne humanitaarteaduslik arutelu väga oluline, seda nii teadlaskonnale endale kui ka kogu ühiskonnale, sest kutsumuselt on humanitaaria ennekõike tagasisideteadus, mille üks missioone on tagada kultuurile enesemõistmise võime.

Sooviga elavdada humanitaarteaduslikke arutelusid ja suurendada kollegiaalset läbikäimist oleme sotsiaalteadlaste eeskujul ellu kutsunud uue regulaarse teadusfoorumi nimega Eesti humanitaarteaduste aastakonverents. Algatuse taga on viis ülikooli ning neli teadus- ja arendusasutust: Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum ning Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus. Konverents on mõeldud toimuma üle aasta, vaheldumisi Tallinnas ja Tartus.

Kõik nimetatud asutuste volitatud esindajad allkirjastasid 3. mail 2023 koostöö raamlepingu Eesti humanitaarteaduste aastakonverentside korraldamiseks. Raamlepinguga moodustati ühtlasi aastakonverentsi nõukoda, kuhu kuuluvad:

Riho Altnurme (TÜ)
Martin Eessalu (EKI)
Tõnno Jonuks (EKM)
Krista Kodres (EKA)
Tõnis Liibek (TTÜ)
Margus Pärtlas (EMTA)
Pille Runnel (ERM)
Marek Tamm (TLÜ)
Jaan Undusk (UTKK)

Konverentsi peakorraldaja: Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut

Kaaskorraldajad: Tartu Ülikooli humanitaarteaduste ja kunstide valdkond, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Teaduste Akadeemia Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus.

Korralduskomitee:

  • Marek Tamm (juht)
  • Eneken Laanes
  • Oliver Laas
  • Merit Rickberg
  • Tauri Tuvikene

E-post: ehak@ehak.ee