Praktiline info

Et tagada konverentsi sidusam programm ja selgem fokuseeritus, toimub osalemisettepanekute esitamine kahes etapis.

Kuni 1. novembrini 2023 saab esitada ettepanekuid ettekandepaneelide ja töötubade korraldamiseks. Ettepanek peab sisaldama paneeli või töötoa nimetust, sisulist tutvustust (u 2000 tähemärki) ja korraldaja(te) andmeid. Konverentsi korralduskomitee teeb hiljemalt 15. novembriks teatavaks väljavalitud paneelide ja töötubade teemad. Paneel on mõeldud temaatiliselt seotud ettekannete pidamiseks. Töötuba on praktilise orientatsiooniga ja mõeldud mingite konkreetsete oskuste õpetamiseks või mingi teema praktiliseks käsitlemiseks.

Seejärel saavad kõik huvilised esitada kuni 22. detsembrini ettepanekuid ettekande pidamiseks konkreetses paneelis; ettepanek peab sisaldama ettekande kokkuvõtet (u 1000 tähemärki) ja esineja(te) kontaktandmeid. Korralduskomitee teeb väljavalitud ettekanded teatavaks hiljemalt 31. jaanuariks 2024. Ühes paneelis on neli ettekannet, ent kui heakskiidetuid ettepanekuid on enam, siis saab pidada mitu selleteemalist paneeli.

Posterettekanneteks saab ettepanekuid esitada 1. veebruarini 2024; otsused avalikustatakse 15. veebruariks.

Konverentsi töökeel on eesti keel, ent soovi korral on võimalik pidada ettekanne ka inglise keeles.

Konverentsi osalemiseks on vajalik tasuda osalustasu:

Varane registreeruja (kuni 1. märts 2024): 50 eurot

Hiline registreeruja (kuni 1. aprill 2024): 60 eurot

Osalustasu sisaldab kohvipause,  lõunasööke ja vastuvõtte.

Üliõpilastele (sh doktorantidele) ja mittetöötavatele pensionäridele on konverents tasuta.